Bệnh tim là một trong số những căn bệnh gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh một cách nhanh chóng và rất khó