Thuốc tránh thai dành cho nam giới và sự công bằng với người phụ nữ

Thuốc tránh thai dành cho nam giới và sự công bằng với người phụ nữ

Thuốc tránh thai cho nữ giới đã ra đời được 50 năm, và đến nay đã có thuốc tránh thai dành cho nam giới. Đây là một sự công bằng với người phụ nữ chăng?
read more