Trong tình trạng nhiều loại virus kháng thuốc gây bất lợi cho con người, thì mới đây các nhà khoa học Đức đã tim ra siêu kháng sinh